ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ


Δ.Σ ΣΥΛΛΟΓΟΥ


Ο Σύλλογος διοικείται από πενταμελές διοικητικό συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και η θητεία του είναι τριετής.

  1. Τσιρώνης Χρήστος - Πρόεδρος
  2. Παπακώστας Φάνης - Ταμίας
  3. Βάκα Σταθούλα - Γραμματέας
  4. Λύρας Χρήστος - Μέλος
  5. Παπαχρήστος Χρήστος - Μέλος