ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Τετάρτη 17 Απρίλιος 2019

Μορφωτικός Εξωραϊστικός

Σύλλογος Ελευθέρου Κόνιτσας

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Σύλλογος καλεί τα μέλη του στις 20-04-2019 ημέρα Σάββατο και ώρα 18:30 στην αίθουσα του σχολείου που θα πραγματοποίηση έκτακτη γενική συνέλευση με τα εξής  θέματα:

1.Αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών Δ.Σ

( κεφάλαιο Δ’ άρθρο 11  καταστατικού  )

2. Συζήτηση μισθώματος  κεραίας

Σε περίπτωση μη απαρτίας θα επαναληφθεί το επόμενο Σάββατο (Μεγάλο Σάββατο 6:30 απόγευμα) 27-04 2019 και  με όσα μέλη είναι παρόντα στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

( κεφάλαιο Δ’ άρθρο 16 καταστατικού )

Κρίνετε αναγκαία και απαραίτητη η παρουσία των μελών του Συλλόγου για  να γίνει διεξοδική συζήτηση   έτσι ώστε να υπάρξει ποιο αντικειμενικό αποτέλεσμα.

Ελεύθερο 14-04-2019        

                                                                                                                ΤΟ Δ.Σ