ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Χορήγηση προϋπολογισμού και μελέτης για το έργο: κατασκευή φρεατίου στο δ.δ Ελευθέρου